Z powiatu

Polish Czech English German
wtorek, 30 marzec 2021 13:17

Postęp prac przy przebudowie obwodnicy Nysy-Radzikowice

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Prace związane z przebudową i rozbudową drogi powiatowej Nr 1663 O na odcinku Obwodnica Nysy-Radzikowice nie zwalniają tempa. Inwestycja dotyczy kluczowego dojazdu do strefy ekonomicznej. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi na długości 1860 m...

W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace: przebudowa konstrukcji jezdni wraz z jej poszerzeniem, stabilizacja poboczy materiałem kamiennym, wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Radzikowice (od Radzikowic do cmentarza), wykonanie systemu odwodnienia, wykonanie wysp spowalniających ruch na wjeździe do miejscowości Radzikowice, wykonanie oświetlenia, wykonanie oznakowania pionowego, poziomego, wykonanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego (od połączenia z obwodnicą do pierwszego skrzyżowania z drogą gminną obsługującą WSS Radzikiowice.

Wartość zadania wynosi 7 274 058,02 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 637 029,01zł, co stanowi 50 % wartości kontraktu.