Z powiatu

Polish Czech English German
czwartek, 18 lipiec 2019 13:29

Plan pracy stałych komisji na II półrocze 2019 r.

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Przedstawiamy plan pracy stałych komisji Rady Powiatu w Nysie na II półrocze 2019 r....

nysa powiat flaga urzedowa mPlan pracy Komisji na II półrocze 2019 r.


Przedstawiamy plan pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Nysie na II półrocze 2019 r.

Plan Pracy Komisji Środowiska i Obszarów Wiejskich na II półrocze 2019 r.

 

Lp.

Termin

Tematyka

1.

Lipiec

 1. Działalność Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – wizja lokalna w Domaszkowicach.

2.

Sierpień

 1. Zadania realizowane z budżetu Powiatu ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska i ustalenie priorytetów na 2020 r.

3.

Wrzesień

 1. Gospodarka leśna w powiecie nyskim ( posiedzenie wyjazdowe Pruszków),
 2. Opiniowanie wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za I półrocze 2019 r.,

4.

Październik

 1. Opiniowanie wniosków o przyznanie środków z budżetu Powiatu Nyskiego przeznaczonych na ochronę środowiska,

5.

Listopad

 1. Zapoznanie się z projektem budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.,
 2. Podsumowanie programu „Odnowa wsi”,

6.

Grudzień

 1. Zaopiniowanie budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.
 2. Zaopiniowanie planu pracy komisji na I półrocze 2020 r.

 

Plan Pracy Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych na II półrocze 2019 r.

Lp.

Termin

Tematyka

1.

Lipiec

 1. Wizja lokalna inwestycji na ul. Grodkowskiej w Nysie „Centrum Integracji i Rehabilitacji Społecznej”.

2.

Sierpień

 1. Informacja nt. przygotowania szkół i placówek szkolno-wychowawczych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020, prognoza rekrutacji.

3.

Wrzesień

 1. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za I półrocze 2019 r.,
 2. Opiniowanie projektów uchwał,

4.

Październik

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz informacja z realizacji strategii oświatowej powiatu nyskiego,
 2. Opiniowanie projektów uchwał,

 

5.

Listopad

 1. Omówienie inwestycji planowanych na 2020 r.,
 2. Przedstawienie projektu budżetu na 2020 r.,
 3. Opiniowanie projektów uchwał,

6.

Grudzień

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu na I półrocze 2020 r.,
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r.,
 3. Opiniowanie projektów uchwał.

Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury na II półrocze 2019 r.

Lp.

Termin

Tematyka

1.

Lipiec

 1. Działalność Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – wizja lokalna  w Domaszkowicach,
 2. Sprawy bieżące

2.

Sierpień

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za I półrocze 2019 r., w tym informacja na temat przestępczości wśród nieletnich,
 2. Sprawy bieżące

3.

Wrzesień

 1. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za I półrocze 2019 r.,
 2. Sprawy bieżące

4.

Październik

 1. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za I półrocze 2019 r.,
 2. Sprawy bieżące.

5.

Listopad

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.,
 2. Ocena przygotowań Zakładu Utrzymania Dróg do przygotowania do sezonu zimowego 2019/2020 oraz informacja o planowanych inwestycjach na drogach powiatowych w 2020 r
 3. Sprawy bieżące,

6.

Grudzień

 1. Przyjęcie propozycji planu pracy Komisji na I półrocze 2020 r.,
 2. Sprawy bieżące.

Plan pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na II półrocze 2019 r.

Lp.

Termin

Tematyka

1.

Lipiec

 1. Informacja z przygotowania obiektów na terenie Powiatu Nyskiego do sezonu letniego w ocenie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej- posiedzenie wyjazdowe SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach,

2.

Sierpień

 1. Realizacja kontraktów z NFZ omówienie działalności ZOZ w Nysie i SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach za I półrocze 2019 r.,

3.

Wrzesień

 1. Informacja z funkcjonowania szpitala w Paczkowie,
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za I półrocze 2019 r.,

4.

Październik

 1. Informacja z funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Nysie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – posiedzenie wyjazdowe DPS Nysa, Aleja Wojska Polskiego

5.

Listopad

 1. Zapoznanie się z projektem budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.

6.

Grudzień

 1. Zaopiniowanie budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.,
 2. Zaopiniowanie planu pracy komisji na I półrocze 2020 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019 r.

Lp.

Termin

Tematyka

1.

 Lipiec

 1. Zapoznanie się z warunkami lokalowymi i sprzętowymi Szpitala SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach – posiedzenie wyjazdowe,

2.

 Sierpień

 1. Zapoznanie się z warunkami lokalowymi i sprzętowymi Szpitala ZOZ w Nysie – posiedzenie wyjazdowe,

3.

 Wrzesień

 1.  Informacja z wykonania budżetu powiatu Nyskiego za I półrocze 2019 r.,

4.

 Październik

 1. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020,

5.

 Listopad

 1. Zapoznanie się z informacją nt. inwestycji drogowych realizowanych w 2019 r. przez Powiat Nyski,

6.

 Grudzień

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.,
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2020 r.

Plan Pracy Komisji Edukacji , Kultury i Promocji na II półrocze 2019 r.

Lp.

Termin

Tematyka

1.

Lipiec

 1. Ocena funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowegow Głuchołazach.
 2. Zapoznanie się z:
  • bazą lokalową oraz noclegową,
  • formami promocji
 3. Ocena funkcjonowania Zespołu Szkół w Głuchołazach.
 4. Zapoznanie się z:
 • bazą lokalową,
 • profilami kształcenia,
 • przygotowaniem do nowego roku szkolnego,
 • nowymi kierunkami,
 • planowaniem otwarcia kolejnych oddziałów,
 • ocena prac remontowych ( w przypadku gdy takie mają miejsce),
         5.Sprawy bieżące.

2.

Sierpień

 1. Ocena funkcjonowania Zespołu Placówek Specjalnych w Nysie: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.
 2. Zapoznanie się z:
 • bazą lokalową,
 • profilami kształcenia,
 • przygotowaniem do nowego roku szkolnego,
 • nowymi kierunkami,
 • planowaniem otwarcia kolejnych oddziałów,
 • ocena prac remontowych ( w przypadku gdy takie mają miejsce),

           3.Informacja nt. przygotowania szkół i placówek szkolno- wychowawczych  do                 rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020, prognoza rekrutacji.

           4.Sprawy bieżące.

3.

Wrzesień

 1. Wnioski do budżetu z zakresu kultury, sportu, rekreacji i promocji.
 2. Przedstawienie i analiza wyników matur i egzaminów zawodowych (informacja o najlepszych maturzystach i ich osiągnięciach).
 3. Realizacja budżetu za pierwsze półrocze pod kątem edukacji i promocji.

4.

Październik

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 18/19.
 2. Analiza przeprowadzonych prac remontowych w placówkach oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych.

5.

Listopad

 1. Analiza projektu budżetu na 2020 r.
 2. Podsumowanie pracy komisji.

6.

Grudzień

 1. Dyskusja nad projektem uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie budżetu na 2020 r.,
 2. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2020 r.
 • Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
 • Drukuj treść tego artykułu
 • Powrót do poprzedniej strony
 • Wypowiedz się na stronie Kontakt

Authors: Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)