Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu

Podczas XXXVII sesji Rady Powiatu w Nysie zostały wręczone odznaczenia Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego PROMEREOR. Do grona laureatów, dołączyli: Państwo Gabriela i Mariusz Frankowscy, Państwo Aurelia, Stanisław Juśkiewicz oraz Pani Danuta Biegun...

Państwo Gabriela i Mariusz Frankowscy są zawodową rodziną zastępczą pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego od 2001 roku. Przez ten okres zapewnili opiekę dla około 60 dzieci. Na chwilę obecną rodzina zastępcza pod swoją opieką ma 9 małoletnich dzieci. Rodzina przyjmuje pod swoją opiekę dzieci od noworodka do wieku szkolnego. Dzieci zdrowe oraz z niepełnosprawnością. Wielokrotnie wyrażali zgodę na przyjmowanie pod swoją opiekę dzieci ponad stan. Państwo Frankowscy zapewniają swoim wychowankom odpowiednią opiekę oraz warunki bytowe. Dbają o ich potrzeby stan zdrowia, stałą rehabilitację i rozwój. Rodzina uczestniczy w licznych szkoleniach, warsztatach oraz imprezach organizowanych prze PCPR w Nysie.

Państwo Aurelia, Stanisław Juśkiewicz, którzy na przestrzeni 13 lat pełnienia funkcji rodziny zastępczej dali się poznać jako ciepli rodzice, zaangażowani w sprawy dzieci. Posiadają 22 letniego adoptowanego syna. W 2004 roku Państwo Juśkiewicz podjęli decyzję o stworzeniu dla potrzebujących dzieci rodziny zastępczej zawodowej. Małżonkowie przystąpili do procedury kwalifikacyjnej oraz nawiązali współpracę z Domem Dziecka w Paczkowie zostając rodziną zaprzyjaźnioną dla czwórki rodzeństwa. Państwo Juśkiewicz wzorowo ukończyli wszelkie szkolenia pozwalające na zostanie rodziną zastępczą zawodową i w 2008 roku ustanowieni zostali rodziną zastępczą dla rodzeństwa Karola, Ani, Patrycji i Ewy, z którymi wcześniej nawiązali pozytywną relację. Pani Aurelia w celu poszerzenia swoich kwalifikacji ukończyła studia z zakresu pedagogiki wychowawczej. Uzyskała dyplom ukończenia studiów z tytułem magistra. Ponadto Pani Aurelia systematycznie poszerza swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez tut. Centrum. Jednocześnie Pani Juśkiewicz we własnym zakresie uzupełnia wiedzę, tak aby jeszcze skuteczniej pomagać wychowankom. Jest uczestnikiem grupy wsparcia dla rodzin adopcyjnych oraz grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, gdzie chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi rodzinami. Pani Aurelia aktywnie udziela się również w społeczności lokalnej. Już drugą kadencję pełni funkcję radnej w gminie Skoroszyce. Jest członkiem zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Sidzinie, członkiem Stowarzyszenia Góral Sidzina oraz organizatorką wielu imprez na terenie swojej gminy, gdzie wraz z rodziną kultywuje tradycje górali Podhalańskich występując w pięknych ludowych strojach.

Promereory wrczone!  - Starostwo Powiatowe w Nysie

Pani Danuta Biegun od 2001 r. pełni funkcję zawodowej rodziny zastępczej pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego. Od początku funkcjonowania jako rodzina zastępcza Pani Danuta Biegun miała pod swoją opieką ponad 80 dzieci. Pani Danuta jest w związku małżeńskim z panem Stanisławem od 42 lat. Państwo Biegun mają dwoje dorosłych dzieci. Pani Danuta wywiązuje się w pełni z powierzonej jej roli. Rodzina poświęca dużo czasu i uwagi dzieciom, poprzez rozmowę i wspólne spędzanie czasu wolnego z wychowankami. Pani Danuta Biegun dba o dobro małoletnich, umożliwia wychowankom kontakt z rodzicami na terenie jej miejsca zamieszkania oraz w razie potrzeby dostarcza dzieci do PCPR na spotkanie z rodzicami. Pani Danuta dba o zdrowie małoletnich, jeździ z nimi do lekarzy, w razie potrzeby na konsultacje psychiatryczną oraz neurologiczną, dba o rozwój dzieci. Pani Danuta uczestniczy w grupach wsparcia oraz różnego rodzaju szkoleniach dla rodzin zastępczych jak również chętnie udziela pomocy nowym rodzinom zastępczym. Nie wszystkie dzieci mogą wychowywać się w swoim domach rodzinnych, a Pani Danuta Biegun stara się stworzyć dzieciom bezpieczny dom otoczony ciepłem i miłością.

Do zaszczytnego grona dołączyły osoby, które zasługują na najwyższe uznanie, a przede wszystkim na naszą wdzięczność za dobro, które czynią. Ich działalność społeczna może stanowić inspirację dla współczesnych i przyszłych pokoleń

Wręczenia odznaczeń dokonali: starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Nysie Danuta Korzeniowska, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Nysie Maria Żukowska-Jacykowska oraz przewodniczący Rady Powiatu w Nysie Bogdan Wyczałkowski.

Warto dodać, "Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego PROMEREOR" przyznawany jest od 2008 roku przez Radę Powiatu Nyskiego. Tytuł nadawany jest wyjątkowym osobom, instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, przedsiębiorstwom o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym za ich dotychczasowe dokonania i zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji powiatu nyskiego.

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech