Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
piątek, 23 kwiecień 2021 11:37

Analiza zdawalności osób szkolonych w OSK w 2020 r. oraz informacja o skargach na OSK w 2020 r.

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

W związku z art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268, ze zm.) Starosta Nyski podaje do publicznej wiadomości wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób w Ośrodkach Szkolenia Kierowców na terenie powiatu nyskiego za 2020 r. oraz informuje o liczbie uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek w 2020 r....

Analiza zdawalno[ci osób szkolonych w OSK w 2020 r. oraz informacja o skargach na OSK w 2020 r.

Dane statystyczne zostały opracowane w oparciu o informacje przekazywane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Analiza zdawalności osób szkolonych w OSK w 2020 r. oraz informacja o skargach na OSK w 2020 r.2.3 MB2.3 MB