Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
poniedziałek, 22 marzec 2021 11:10

Spotkanie - sytuacja epidemiczna w powiecie i DPS-y

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Dziś (22 marca) odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem starosty nyskiego Andrzeja Kruczkiewicza, wicestarosty Damiana Nowakowskiego, członka Zarządu Powiatu Joanny Burskiej oraz naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Tomasza Szurmaka...

Głównym tematem spotkania było przede wszystkim omówienie sytuacji epidemicznej w powiecie nyskim, oraz sytuacji w Domach Pomocy Społecznej.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego monitoruje sytuację na bieżąco i zaleca działania, które minimalizują ryzyko pojawienia się epidemii.

Przypomnijmy też, że Każdy Dom Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Nyskiego został zobowiązany przez Starostę Nyskiego do opracowania i wdrożenia procedur prewencyjnych i profilaktycznych przeciwdziałania COVID-19 oraz procedur na wypadek wystąpienia zakażeń.

GBównym tematem byBa sytuacja epidemiczna w powiecie i DPS-y