Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
środa, 30 grudzień 2020 11:59

Powiat Nyski przystąpi do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Pod­czas XXV sesji (29.12.), radni pod­jęli uchwałę w sprawie przy­stąpienia Powiatu Nyskiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 . Program finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego....

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez skorzystanie z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Powiat Nyski przystpi do Programu „Asystent osobisty osoby niepeBnosprawnej”