Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
sobota, 18 styczeń 2020 11:51

Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu informuje o przekroczeniu poziomu informowania w dniu 17.01.2020 r. dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu....

Na podstawie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 18 stycznia 2020 r.:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu informuje o przekroczeniu poziomu informowania w dniu 17.01.2020 r. dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:

  • ● Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego – 108 µg/m3,
  • ● Nysa, ul. Rodziewiczówny– 102 µg/m3,
  • ● Opole, ul. Koszyka – 102 µg/m3,
  • ● Zdzieszowice, ul. Piastów – 133 µg/m3.

Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 może się wiązać z wystąpieniem niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.

[1] Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.opole.pios.gov.pl), w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego – Bieżące wyniki pomiarów.

Źródło: www.opole.pios.gov.plBiuro BezpieczeństwaUrząd Miejski w Nysi

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech