Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
sobota, 04 styczeń 2020 15:10

Przekroczony poziom informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu informuje o przekroczeniu poziomu informowania [1] dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 03.01.2020 r....

Na podstawie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 4 stycznia 2020 r.:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu informuje o przekroczeniu poziomu informowania [1]  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 03.01.2020 r.

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji:- Nysa, ul. Rodziewiczówny – 103 µg/m 3 .

Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 może się wiązać z wystąpieniem niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych. [1]  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.opole.pios.gov.pl), w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego – Bieżące wyniki pomiarów. Informujemy, że na terenie Gminy Nysa, przy ul. Rodziewiczówny, zlokalizowana jest stacja pomiarowa Państwowego Monitoringu Środowiska, na której od dnia 01.10.2019 r. prowadzony jest automatyczny pomiar pyłu zawieszonego PM10.

Źródło: www.opole.pios.gov.plBiuro BezpieczeństwaUrząd Miejski w Nysie

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech