Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
wtorek, 08 maj 2018 10:46

Jak będzie wyglądał nyski Rynek po remoncie

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

W wyniku szeregu przeprowadzonych badań historycznych i archeologicznych oraz analiz architektonicznych i komunikacyjnych powstała koncepcja zabudowy nyskiego Rynku....

Wyniki badań i analiz pozwoliły stworzyć wytyczne do projektu „tu i teraz wspólnie z szacunkiem dla historii”. Firma architektoniczna pracująca nad optymalnymi rozwiązaniami zaprojektowała układ spełniający wspólne oczekiwania i aktualne potrzeby użytkowe Rynku miasta. - Za chwilę ruszą konsultacje społeczne i zaczynamy remont - zapowiada Burmistrza Nysy, Kordian Kolbiarz. - Koncepcja przygotowana przez nyskich architektów i urbanistów bierze pod uwagę uwarunkowania historyczne oraz aktualne oczekiwania mieszkańców i przedsiębiorców, którzy w śródmieściu prowadzą swoje firmy. Pierwsze prace ruszą jeszcze w tym roku, a cała modernizacja zakończy się w roku przyszłym.

Wykonawca koncepcji - biuro projektowe Arteria w swoich założeniach zakłada m.in. uwypuklenie i przywrócenie historycznych przestrzeni Rynku – placu parad, placu rybnego i placu targowego. Jednym z priorytetów było stworzenie zmiennego i elastycznego układu ruchu kołowego na Rynku, a także wyodrębnienie wspólnej przestrzeni dla mieszkańców – przy miejscu lokalizacji dawnej fontanny.

image

image

image

image


Burmistrz Nysy zaprasza mieszkańców Gminy Nysa do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących projektu przebudowy Rynku. Konsultacje odbędą się w dniu 15 maja br. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miejskim w Nysie (sala 200, IIp.).

W związku z realizacją umowy na opracowanie „Dokumentacji projektowej rewitalizacji Rynku w Nysie” Burmistrz Nysy zaprasza mieszkańców i wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne, na którym przedstawiona zostanie koncepcja zagospodarowania Rynku oraz wysłuchane opinie na temat proponowanych rozwiązań projektowych. Wyjaśnień udzielać będzie Zespół Projektowy oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Nysie. 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Wydział Administracyjno-Organizacyjny