Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
poniedziałek, 04 lipiec 2016 23:33

Firma Kler zainwestuje na terenie byłej FSD

Napisał

Starosta Nyski Czesław Biłobran podpisał umowę z przedstawicielami spółki DFM z Dobrodzienia należącą do holdingu firmy Kler dotyczącą wsparcia środkami Funduszu Pracy nowo tworzonych miejsc pracy dla osób bezrobotnych  na terenie naszego powiatu.

Dzięki działaniom Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie  pracę w tej firmie uzyska blisko 40 osób bezrobotnych na stanowiskach szwacz, tapicer, monter klejarz, kontroler jakości, pakowacz. Docelowo firma planuje zatrudnić około 100 osób. 
Wsparcie nowotworzonych miejsc pracy zostało pozytywnie zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy.

Kler to firma produkująca meble wypoczynkowe posiadająca silną pozycję na rynku krajowym i międzynarodowym, sprzedająca swoje produkty na całym świecie. Z roku na rok obecność tej marki na rynkach międzynarodowych rośnie poszerzając się o kolejne kraje i placówki handlowe.

Firma Kler zdecydowała się zainwestować w gminie Nysa, otwierając na terenie byłej Fabryki Samochodów Dostawczych swoją filię.

Referat Promocji


W dniu 1 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Nysie przedstawiciele spółki DFM należącej do holdingu firmy KLER podpisali umowę najmu na jeden z obiektów na terenach po byłej Fabryce Samochodów Osobowych w Nysie....

Rozmowy prowadzone z jednym z największych producentów branży meblarskiej trwały kilka miesięcy i zaowocują zatrudnieniem ok. 40 osób. Podczas spotkania Wiceburmistrz Nysy - Marek Rymarz wyraził chęć dalszego wspierania przedsiębiorstw, które będą przenosiły działalność do Nysy.

Z informacji uzyskanych od inwestora wynika, iż rekrutacja pracowników, która odbyła się 20.06.2016r. przebiegła bardzo pomyślnie, a pierwsi chętni rozpoczęli szkolenia w istniejącej fabryce w Dobrodzieniu. - Jeżeli ilość i jakość ludzi chętnych do pracy będzie na tym poziomie, który jest obecnie to być może już we wrześniu uruchomimy drugą zmianę, co oznaczać będzie zwiększenie zatrudnienia o kolejne osoby. – deklaruje Grzegorz Czudaj, odpowiedzialny w firmie za proces rekrutacji.

image

Na zdjęciu od lewejl Jacek Krzysztoń, Agata Czechowska –  Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Nysie, Bogdan Wyczałkowski - Prezes NZN

Przedstawiciele holdingu Kler podkreślili pozytywny charakter  współpracy z władzami miasta, która niewątpliwie miała wpływ na ulokowanie produkcji na terenie Nysy.

Nysa jako jedyne miasto w Polsce posiada system bezterminowego wsparcia dla inwestorów w postaci zniżek w podatku od nieruchomości - co gwarantuje zainteresowanie poprzemysłową strefą FSO. Władze miejskie planują kolejne przedsięwzięcia i szeroko zakrojoną promocję terenów i możliwości inwestycyjnych w celu zainteresowania następnych potentatów przemysłowych.

imageNa zdjęciu od lewej: Arkadiusz Andrzejczak – Prezes Zarządu DFM, Grzegorz Czudaj – Dyrektor Personalny grupy KLER

image

Wydział Rozwoju Gospodarczego 

Urząd Miejski w Nysie