Informator

Polish Czech English German
czwartek, 13 grudzień 2018 22:09

Wyniki konkursu na nieodpłatną pomoc prawną

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu nyskiego w 2019 roku dokonano wyboru realizatora zadania....

Ogłoszenie wyników konkursów

Nieodpłatna pomoc prawna w Nysie

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w miejscowości Nysa, Zarząd Powiatu w Nysie przyznał dotację na relizację powyższego zadania organizacji pozarządowej tj.:

  • Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych i Wolontariatu Ziemi Nyskiej z Nysy - kwotę 60.060,00 zł oraz 3.960,00 zł na edukację prawną.

Nieodpłatna pomoc prawna w Głuchołazach

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 w zakresie prowadzenia jednego punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w miejscowości Głuchołazy, Zarząd Powiatu w Nysie przyznał dotację na relizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej organizacji pozarządowej tj.:

  • Fundacji Badań Nad Prawem z Wrocławia - kwotę 60.060,00 zł oraz 3.960,00 zł na edukację prawną

Nieodpłatna pomoc prawna w Korfantowie i Łambinowicach

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 w zakresie prowadzenia jednego punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w miejscowościach Korfantów i Łambinowice, Zarząd Powiatu w Nysie przyznał dotację na relizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej organizacji pozarządowej tj.:

  • Fundacji HONESTE VIVERE z Warszawy - kwotę 60.060,00 zł oraz 3.960,00 zł na edukację prawną.

 

Authors: Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)