Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
środa, 08 kwiecień 2020 09:56

Ważność orzeczenia o niepełnosprawności i kart parkingowych

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Istotne zmiany w bieżącym funkcjonowaniu Powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności....

Ważność orzeczenia o niepełnosprawności i kart parkingowych


Istotne zmiany w bieżącym funkcjonowaniu Powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) przewidziała w bieżącym funkcjonowaniu Powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności istotne zmiany.

  • w przypadku osób, które posiadały ważne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci do 16 roku życia) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia), a którego ważność upłynęła od dnia 9 grudnia 2019r. do dnia 8 marca 2020r. dokument zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności tylko w przypadku złożenia w tym terminie nowego wniosku o wydanie orzeczenia. Inaczej ujmując – jeśli posiadałeś / posiadałaś orzeczenie o niepełnosprawności ważne do np. 31.12.2019r. i złożyłeś / złożyłaś do 8 marca 2020 wniosek o kolejne orzeczenie – orzeczenie z mocy ustawy jest przedłużone.
  • w przypadku osób, których ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności upływa w terminie od dnia 8 marca 2020r. – dokument zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy, czyli na razie wniosku o wydanie nowego orzeczenia nie trzeba składać.
  • przedłuża się ważność posiadanych kart parkingowych – zachowują one ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, które będzie uprawniało do otrzymania takiej karty.
  • jeśli lekarz uzna, że dołączona do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentacja lekarska jest kompletna i wystarczająca, to orzeczenie zostaje wydane w trybie zaocznym, bez konieczności osobistego stawiennictwa osoby na posiedzeniu składu orzekającego. O terminie rozpatrzenia sprawy osobę zainteresowaną poinformują pracownicy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu (jeśli we wniosku został podany nr telefonu).
  • o zmianach w przepisach dotyczących orzekania będziecie Państwo informowani na bieżąco za pomocą informacji umieszczonych na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie lub uzyskując informacje telefonicznie bezpośrednio w Powiatowym Zespole – nr telefonu 77 448 25 72, 77 448 25 83.
  • Wa|no[ orzeczenia o niepeBnosprawno[ci i kart parkingowych