Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
poniedziałek, 06 kwiecień 2020 10:42

Milion złotych na pomoc kombatantom

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uruchomił nowy program – to milion złotych dla organizacji pozarządowych wspierających kombatantów w czasie epidemii. Pieniądze przeznaczone będą m.in. na zakup codziennych posiłków i środków ochrony sanitarnej...

Mimo epidemii koronawirusa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nieprzerwanie świadczy indywidulaną pomoc dla weteranów walk o niepodległość, kombatantów, ofiar represji wojennych i powojennych oraz dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Wypłacane są świadczenia, a także dodatkowe wsparcie finansowe dla szczególnie potrzebujących.

Jak podkreśla Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tegorocznym budżecie na indywidulaną pomoc dla kombatantów zabezpieczono najwyższą od lat kwotę – blisko 30 mln zł. W ciągu ostatnich tygodni z tej formy pomocy skorzystało ponad pół tysiąca kombatantów.

By dodatkowo wesprzeć działania organizacji pozarządowych, głównie stowarzyszeń i fundacji świadczących pomoc kombatantom w czasie trwającej epidemii, Urząd uruchomił specjalny program dotacyjny.

„W ramach dotacji Urząd będzie finansował lub dofinansowywał zakup codziennych posiłków wraz z kosztami ich dostarczenia dla kombatantów i osób represjonowanych, koszty okresowego dostarczania zestawów niezbędnych artykułów spożywczych i produktów codziennego użytku dla kombatantów i osób represjonowanych czy zakup środków osobistej ochrony sanitarnej, takich jak np. rękawiczki jednorazowego użytku, maseczki ochronne, odzież ochronna (zarówno dla kombatantów, jak i przedstawicieli podmiotu realizującego zadania opiekuńcze)” – informuje Urząd.

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert, które określa szczegóły dotyczące składania ofert i realizacji programu, jest od 1 kwietnia 2020 r. dostępne na stronie internetowej Urzędu (www.kombatanci.gov.pl).