Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
piątek, 13 grudzień 2019 16:04

Kolejne przekroczenie poziomu pyłu zawieszonego PM10 12 XII

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu informuje o przekroczeniu poziomu informowania w dniu 12.12.2019 r.  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu....

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji:

  • Nysa, ul. Rodziewiczówny – 137 µg/m3.

[1]  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (tj. 100 µg/m3) może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych. Wrażliwymi grupami ludności są: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze.

Preferowane zachowania i środki ostrożności, jakie powinny podejmować wrażliwe grupy ludności to m.in.:

  • Śledzenie informacji o występujących przekroczeniach wartości alarmowych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń.
  • Odradzana jest aktywność na zewnątrz. Osoby wrażliwe powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, a pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu.
  • Stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie w potrzebne medykamenty.

Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.opole.pios.gov.pl), w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego – Bieżące wyniki pomiarów. Informujemy, że na terenie Gminy Nysa, przy ul. Rodziewiczówny, zlokalizowana jest stacja pomiarowa Państwowego Monitoringu Środowiska, na której od dnia 01.10.2019 r. prowadzony jest automatyczny pomiar pyłu zawieszonego PM10.

Źródło: www.opole.pios.gov.pl