Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
czwartek, 10 październik 2019 16:56

Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

W dniach 3-4 października 2019 roku na terenie Gminy Nysa odbyły się przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP. Przeglądy zostały przeprowadzone przez komisję w składzie: mł. kpt. inż. Dariusz Pryga – Z-ca Dowódcy JRG 1 KPPSP w Nysie oraz......

Przeglądy zostały przeprowadzone przez komisję w składzie: mł. kpt. inż. Dariusz Pryga – Z-ca Dowódcy JRG 1 KPPSP w Nysie oraz przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa UM Nysa – Danuta Naciasta oraz Adrian Kołodziej. Zadaniem komisji było dokonanie przeglądów we wszystkich 11 jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Nysa.

Przegldy operacyjno-techniczne jednostek OSP

Gmina duża - komisja więc miała co robić. Zakres przeglądu obejmował sprawdzenie stanu technicznego, konserwacji oraz bieżącego utrzymania pojazdów i sprzętu pożarniczego, aktualności dokumentów pojazdów i kierowców, dokumentację Jednostki Operacyjno-Technicznej, stanu wyposażenia przeciwpożarowego oraz stanu ładu i porządku w strażnicach OSP.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił przygotowanie jednostek OSP do przeglądów. Strażacy z należytą starannością dbają o powierzony sprzęt i mienie, co przekłada się w praktyce na skuteczne podjęcie działań ratowniczych.

Dziękujemy druhom za pracę i zaangażowanie.

Authors: Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)