Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
środa, 09 październik 2019 09:36

Młodzi głosują – wybory parlamentarne 2019 - w Niwnicy

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niwnicy wzięli udział w niecodziennej lekcji demokracji. We wrześniu i październiku realizowali oni projekt edukacyjny „Młodzi głosują – wybory parlamentarne 2019”, którego......

We wrześniu i październiku realizowali oni projekt edukacyjny „Młodzi głosują – wybory parlamentarne 2019”, którego inicjatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

Celem projektu jest dostarczenie młodym ludziom informacji na temat procedur państwa demokratycznego i znaczenia wyborów oraz zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w młodzieżowych wyborach. Inicjatywa ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie wspiera żadnego z kandydatów, komitetów wyborczych i reprezentowanych przez nie partii.

Realizacja projektu polegała na przeprowadzeniu działań o charakterze informacyjnym oraz zorganizowanie wyborów. Uczniowie uczestniczący w projekcie wykonali plakaty i ulotki informacyjne, a także opracowali zasady ordynacji wyborczej i zapoznali z nimi uczniów. Za pomocą dziennika elektronicznego przesłali też zaproszenie do udziału w wyborach do każdego uprawnionego do głosowania ucznia klas IV – VIII.

Wybory zostały przeprowadzone 8 października 2019 r. w specjalnie przygotowanym na tę okazję gabinecie lekcyjnym, który pełnił funkcję lokalu wyborczego. Na środku sali uczniowie ustawili zaplombowaną urnę, przygotowali miejsca i identyfikatory dla komisji wyborczej oraz stanowiska dla głosujących wraz  z instrukcjami. Młodsi i starsi uczniowie mogli poczuć się jak podczas prawdziwych wyborów, ponieważ zgodnie z ordynacją  wyborczą musieli okazać członkom komisji wyborczej dokument potwierdzający tożsamość oraz potwierdzić odbiór karty do głosowania podpisem na liście wyborców.

PROJEKT „MAODZI GAOSUJ – WYBORY PARLAMENTARNE 2019”

Frekwencja w szkole wyniosła 55,2%. Po zakończeniu głosowania szkolna komisja wyborcza otworzyła urnę wyborczą, policzyła oddane głosy i sporządziła protokół. O wynikach wyborów i frekwencji wyborczej poinformowani zostali uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Koordynatorem projektu była nauczycielka wiedzy o społeczeństwie, Anna Krupa.