Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na GŁOŚNICZEK, aby odsłuchać wyróżniony tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Polish Czech English German

Przeczytaj nowości z Nysy ...

 • Nyska Kronika Filmowa - odc. 3/2020 (214)

  Fort Prusy dostał drugie życie, a turyści chętnie odwiedzają zmodernizowany obiekt. Dziś w kronice powiemy też o balonowym show w NDK, ambulatorium w schronisku dla zwierząt i noworocznej zbi

 • Ostrzeżenie meteorologiczne - gęsta mgła

  MGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu prognozuje możliwość wystąpienia gęstych mgieł w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m....

 • Włączenie społeczne w Gminie Nysa. Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica – II edycja

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie rozpoczyna realizację drugiej edycji projektu pn. „Włączenie społeczne w Gminie Nysa. Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica - edycja II.”...

 • Narada z dyrektorami placówek oświatowych Powiatu Nyskiego

  Starosta Andrzej Kruczkiewicz oraz Kazimierz Darowski Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury rozmawiali z dyrektorami o bieżących sprawach funkcjonowania szkół. Spotkanie dało dyrektorom możliwo

 • Straż pożarna ze specjalistycznym środkiem gaśniczym

  Firma Bioagra przekazała nyskiej straży pożarnej wysoce specjalistyczny środek gaśniczy. Strażacy z powodzeniem mogą wykorzystywać go przy wielu akcjach gaśniczych, m.in. przy zabezpieczaniu

 • Fort Prusy zyskał drugie życie

  Wiosną to będzie z pewnością jedno z ulubionych miejsc nysan i turystów. Mowa o zrewitalizowanym Forcie Prusy. Już niebawem obiekt będzie tętnić życiem, za sprawą wielu imprez i wydarzeń.

 • Schronisko w Konradowej ma już ambulatorium

  Działa już ambulatorium w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Konradowej. Teraz zwierzaki mogą liczyć na profesjonalną, medyczną pomoc w samej placówce. To pozwoli oszczędzić im stresu i w

 • Studencka akcja zbiórki krwi

  Wczoraj nyscy żacy zorganizowali noworoczną zbiórkę krwi. Mobilny punkt poboru krwi zaparkował przed rektoratem uczelni....

 • Koncert Noworoczny w Muzeum - 17 I

  Nowy Rok najlepiej rozpocząć z najlepszą muzyką. Tradycyjnie już, na początku roku, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Nysie zaprasza na brawurowy Koncert Noworo

 • Nabór uzupełniający ławników na kadencję 2020-23

  Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się do Rady Miejskiej w Nysie z wnioskiem o przeprowadzenie wy

Zaznacz tekst, naciśnij GŁOŚNICZEK, a komputer odczyta zaznaczony tekst !!!

czwartek, 25 kwiecień 2019 15:15

VIII Sesja Rady Miejskiej 24.04.2019

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

VIII sesja Rady Miejskiej upłynęła pod hasłem sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy Nysa za 2018 rok...

Radni przyjęli sprawozdanie m.in. z działalności Nyskiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, a także informację z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Integracji Społecznej.

">

Podsumowanie VIII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Podsumowanie VIII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Podsumowanie VIII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Podsumowanie VIII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Rajców niebawem czeka sesja absolutoryjna. Przypomnijmy, że od tej kadencji sesje Rady Miejskiej można oglądać na żywo w Internecie.

    TRANSMISJE ONLINE Z OBRAD I PLIKI ARCHIWALNE (link)


Porządek VIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 24 kwietnia 2019 roku, godz. 13.00

1. Sprawy organizacyjne:

 • 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 • 2) przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej,
 • 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza,
 • 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Przyjęcie informacji z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie za 2018 rok

6. Zaopiniowanie zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami za 2018 rok

7. Przyjęcie informacji z działalności Centrum Integracji Społecznej  w Nysie za 2018 rok

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Nyskiego Domu Kultury za 2018 rok

9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok

10. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

 • 1) rozpatrzenia skargi kupców Targowiska Miejskiego przy ul. Łukasińskiego w Nysie zarejestrowanej pod sygnaturą numer AO.OK.1510.3.2019 na działalność Burmistrza Nysy
 • 2) udzielenia odpowiedzi na skargę Pani (…) na uchwałę Nr VI/62/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego"
 • 3) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
 • 4) zmiany uchwały Nr V/59/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 -2041
 • 5) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020
 • 6) określenia na rok 2019 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego

11. Sprawy różne, wolne wnioski

12. Zakończenie obrad

Wydział Administracyjno-Organizacyjny

cpr certification online
cpr certification onlineCPR certificationcpr certification online
Kliknij na GŁOŚNICZEK, aby odsłuchać wyróżniony tekst! Powered By GSpeech