Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
wtorek, 23 październik 2018 13:08

Zwrot opłaty za parkowanie w soboty

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Kierowcy, którzy chcą otrzymać zwrot poniesionych opłat za postój w strefie płatnego parkowania w soboty w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2016 r. powinni złożyć do Burmistrza Nysy stosowny wniosek....

Wskutek stwierdzenia nieważności uchwały  nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat, na mocy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 10 stycznia 2017 r. (sygn. akt IISA/Op 297/16)

kierowcy, którzy chcą otrzymać zwrot poniesionych opłat za postój w strefie płatnego parkowania w sobotę powinni złożyć do Burmistrza Nysy wniosek.

Zwrot opłat pobranych za parkowanie w SPP w soboty w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2016 r.

Link do procedury i wniosku znajduje się z zakładce "Mieszkaniec>jak załatwić sprawę w urzędzie"